OBCHODNÍ PODMÍNKY

Závazná objednávka náhradních dílů

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě automatejcek.cz (dále prodávající), jehož provozovatelem je společnost CHDP s.r.o. IČO: 27527638  (Chrysler Pardubice). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále kupujících).
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Podáním objednávky kupující stvrzuje seznámení se s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a zároveň svůj souhlas s nimi.
 5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění formuláře.
 7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 8. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.
 9. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu automatejcek.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 10. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
 11. Veškeré zboží bude expedováno balíčkem do ruky či na poštu, od společnosti Česká pošta a.s., či spol PPL. Expediční doba je 2 pracovní dny není-li předem stanoveno jinak. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dohodnutou expediční lhůtu dodržet, bude zákazník naší skutečností okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 12. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v objednacím formuláři Mopars.cz
 13. Reklamace 14. Případné reklamace budou vyřízeny podle "Reklamačního řádu", který je v souladu s právním řádem platným v ČR.
 14. "Reklamační řád" internetového obchodu www.mopars.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 15. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
 16. Kupující má právo podle odstavce 6, novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod )
 17. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
 18. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává b. výrazným způsobem dodavatel změnil cenu zboží V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 19. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 20. Závěrečná ustanovení
 21. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 22. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny mopars.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 23. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
   

Všechny auto-díly nabízené na těchto stránkách jsou nové originální a se zárukou. Na našich stránkách mopars.cz snadno zakoupíte originální díly Mopar na vozy Chrysler–Dodge–Jeep.

Příjemné nakupování Vám přeje kolektiv z „Lukovny“ spol Chrysler Pardubice