O PROGRAMU Mopars.cz

Program MOPARS slouží k prohlížení databáze náhradních dílů a jejich on-line objednávání.

 

 

Program

Stáhnout zdarma

Stáhnete si ZDRAMA program
do vašeho PC a mějte online
aktualizované náhradní díly.

Download trvá cca 5 mn. (5MB)

 

 

Vyhledávání

Ihned po spuštění je možné vepsáním počátečních písmen požadovaného dílu listovat databází, typ třídění se volí kliknutím na jednu z možností "Třídit podle" (nomenklatury, názvu dílu, typ vozu). Shoda požadovaného s nalezeným záznamem je indikována zeleným podbarvením vyhledávacího pole.

Samotné vyhledávání náhradních dílů:

a) nomenklaturou
(originálním číselným kódem, který určil výrobce dílů tedy Mopar) Toto číslo naleznete na každém požadovaném dílu, neboť je na něm vyraženo, či tištěno! V češtině to znamená, že když budu potřebovat třeba přední světlo, mohu ho demontovat a na spodní části bude vyraženo jeho objednací číslo, tedy 04399570. Toto číslo pak zadám do vyhledávače a online se dozvím, zda je skladem a jaká je jeho cena.

Pokud v průběhu zadávání změní vyhledávač barvu na červenou, nemusíte nadále zadávat zbytek čísla – díl prostě v databázi není. Začnete-li zadávat číslo, které v naší databázi je, např 04, bude prostor vyhledávacího pole zelený… Zadáte-li však kombinaci čísel, které nemáme, může se stát, že již při třetím úhozu zjistíte, že jeho skladová dostupnost je nulová např 04H… (červené pole )

b) dle názvu dílů
například pro vyhledání onoho poškozeného světla, označíme vedle vyhledávacího pole typ vyhledávání (název dílu) a do pole vyhledávače zadáme název zboží, v tomto případě musíte zkusit světlo, přední lampa, nebo parabola atd…

c) možnost vyhledávání dle typu vozu
na ploše programu máte přehlednou tabulku jednotlivých kategorií vozu např. JA ( stratus ), J (Jeep)…
Vedle pole vyhledávače označíme způsob vyhledávání ( dle typu vozu ).
Do vyhledávače zadáme (JA) a následně se databáze programu seřadí tak, že vidíme na ploše programu všechny dostupné díly pro ten daný model.

Závěrem musíme podotknout, že nejrychlejší vyhledávání v našem programu je dle číselného kódu, který si můžete i telefonicky zjistit u dealera. Budete tak nejen vědět číslo dílu, ale i jeho cenu, kterou si můžete s námi porovnat.

Objednávka

Vyhledaný díl lze přidat do objednávek prostým zvolením požadované počtu a stiskem tlačítka "Objednej díl". Požadovaný díl se přidá do seznamu dílů, který lze vyvolat z menu, kliknutím na položku "Objednávky".

Program

Stáhnout zdarma

Stáhnete si ZDRAMA program
do vašeho PC a mějte online
aktualizované náhradní díly.

Download trvá cca 5 mn. (5MB)

 

 

Takto zobrazenou objednávku lze ještě editovat, lze i vymazat celý řádek, na kterém stojí kurzor, případně smazat celou objednávku. Objednávku lze přenést do e-mailu, vyzkoušena je komunikace s produktem Microsoft Office Outlook, v případě nepodporovaného poštovního klienta je možné celou objednávku vložit do schránky a poté ji vložit do Vašeho poštovního programu. Je třeba dodržet neproporcoinální font písma "Courier".

Aktualizace

V menu "Data" se skrývají dvě položky aktualizace. V případě, že nejste připojeni k internetu, zvolte první položku "Aktualizace z média", program Vám umožní provést aktualizaci dat například z USB flash. Jste-li připojeni k internetu, zvolte položku "Aktualizace z Internetu". Při spuštění programu je provedena kontrola aktuálnosti dat a je-li databáze starší než 14 dní, jste na tuto upozorněni. S programem lze pak i nadále bez omezení pracovat, doporučuje se však aktualizaci provést.